Lasten toimintaterapiaa 

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta, itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja  hahmottamisen valmiuksia. 

Tavoitteena on, että lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta osallistumaan iälle tyypillisiin toimintoihin sekä saavuttamaan leikin, itsestä huolehtimisen toimintojen sekä vuorovaikutuksen valmiuksia ja taitoja.

Toimintateekissä sovellamme toimintaa lapsille mielekkääksi ja sopivan haasteelliseksi ja tuemme hänen osallistumistaan, motivoitumistaan ja keskittymistään arjen toimintoihin. Tavoitteellisen ja ohjatun leikin avulla hänelle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaikeitakin asioita.

Terapian suunnittelussa huomioidaan aina koko perhe sekä lapsen kasvu ja toimintaympärist๖. Terapian tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen tarpeiden sekä lähettävän tahon suositusten mukaisesti.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeuttina toimii Marjut Parviainen, toimintaterapeutti (AMK) ja erityislastentarhanopettaja.

Yhteystiedot

Toimintateekki Oy
Marjut Parviainen, toimintaterapeutti (AMK)
Jyrkinkuja 7, 00370 Helsinki
P. 040-744 3830
marjut.parviainen@toimintateekki.fi
www.toimintateekki.fi
www.toimintaterapeutti.com


Terveluloa tutustumaan !

"On vain kaksi kestävää perintöä, jotka kannattaa toivoa
pystyvänsä antamaan lapsilleen: JUURET JA SIIVET"
- Hodding Carter -

 

 

 

 

 

i